นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการเดอะ มิชลิน ไกด์ ไทยแลนด์ ในปี 2560-2564 เป็นเวลา 5 ปี งบประมาณวงเงิน 4,100,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 143 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อดอลลาร์) ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท.กับบริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคู่มือแนะนำร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่จะเข้ามาสำรวจร้านอาหารของไทย และผลิตคู่มือแนะนำร้านอาหารไทยในประเทศไทยที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานของมิชลิน โดยจะจัดทำเป็นคู่มือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งการที่มีเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากลจะดึงดูดให้เชฟนานาชาติเข้ามาทำงานในไทย และช่วยให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ ครม.ให้ ททท.รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไปดำเนินการด้วย คือ ให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ททท. ให้ครบถ้วน โดยการเจรจาทำสัญญากับบริษัท มิชลินฯ สมควรระบุในสัญญาให้ชัดเจนเกี่ยวกับการขยายพื้นที่จัดโครงการฯในจังหวัดท่องเที่ยวหลักอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ ททท.จัดทำแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สนับสนุน หรือขยายผลจากการให้การสนับสนุนโครงการฯและทิศทางของโครงการฯ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี และนำเสนอ ครม.โดยด่วนต่อไป ขณะเดียวกัน ให้ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อเนื่องทุกปี และรายงานให้ ครม.ทราบ และควรต้องมีข้อกำหนดให้ ททท.ขอยกเลิกการดำเนินโครงการก่อนครบกำหนดระยะ 5 ปี ได้โดย ททท.ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สำหรับงบประมาณจะแบ่งใช้ในปีแรก 900,000 เหรียญสหรัฐฯ และอีก 4 ปี ปีละ 800,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยผู้เชี่ยวชาญของมิชลินที่เข้ามาสำรวจร้านอาหารไทย จะทำเป็นความลับ เข้าไปทานอาหารตามปกติเช่นลูกค้าทั่วไป โดยไม่เปิดเผยตัว พร้อมกันนี้ทางมิชลินจะหาผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเรื่องอาหารพื้นบ้านไทยร่วมทำการสำรวจด้วย ทั้งนี้ ประเทศในเอเชียที่มีการทำมิชลิน ไกด์ บุ๊กแล้ว ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทยจะเป็นประเทศที่ 6 โดยญี่ปุ่นมี 200 ร้านค้า และฮ่องกงมี 70 ร้านค้า ซึ่งในฮ่องกงมีการให้ระดับ 1 ดาวสำหรับร้านติ่มซำด้วย.

 

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/858694

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here