warning

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (7 ต.ค.59) พายุโซนร้อน “แอรี” (AERE) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน หรือที่ ละติจูด 20.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.1 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ เลียบชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปฮ่องกง มาเก๊า และเกาะไหหลำ ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วย        ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 7-10 ตุลาคม 2559 พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.

[mappress mapid=”4″]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here